/ dariknews.bg
На информационна среща за представяне и популяризиране на социалното предприемачество и реализираните дейности по проект BG05M9OP001-2.010-0328-С01 „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, отчетоха постигнатите резултати. Това съобщават от Областния информационен център в Разград.

Завет готви гражданско неподчинение, ако не се ремонтира пътят Просторно – Побит камък – Завет – Веселец

Основната проектна цел е подобряване качеството на живот в общината, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рисковите групи.

За постигането на това е създадено Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и е извършен подбор на 32 лица с увреждания и такива в неравностойно положение на пазара на труда, както и други социално изключени граждани.

Всички те са получили психологическа подкрепа и консултации. Преминали са тренинг-обучения за поощряване участието им в социалния и професионалния живот, както и мотивационно обучение.

Впоследствие 16 лица са обучени по професия „Работник в озеленяването”, а другите 16 - по професия „Помощник в строителството”. Всички са назначени на работа за период от 12 месеца и изпълняват тези длъжности.

Отдават под наем свободни земеделски земи от държавния фонд в Разградско

Назначени са също директор, счетоводител и технически организатор на новосъздаденото социално предприятие 
Бюджетът на проекта възлиза на 390 628 лева, а дейностите по него ще приключат през октомври.

След приключването на дейностите, Община Завет ще осигури устойчивост, като запази заетостта на половината работници на четири часов работен ден за период от 6 месеца.

В рамките на събитието управителят на Областен информационен център-Разград Юлиян Данаилов представи добри практики за социално предприемачество в няколко държави-членки на Европейския съюз, които могат да бъдат приложени в български условия и да допринесат за развитието на социалната икономика у нас.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.