/ iStock/Getty Images
Община Исперих ще направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа.

Сумата е в размер на 764 100 лева, съобщиха от Общината. Предложението на кмета на общината е одобрено на последното заседание на Общинския съвет.

Нова социална услуга ще предоставя община Исперих

Мотивите за искането са лошото състояние на уличната мрежа в населените места и на четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината, нарасналото недоволство на хората, породено от лошата пътна инфраструктура, ръста на възникващите извънредни плащания от общината по предявени искове от застрахователните дружества, както и постъпили писма от полицията за предприемане на мерки за предотвратяване на пътно транспортните произшествия.

Ако трансформацията се реализира, ще бъдат ремонтирани и рехабилитирани улици, кръстовища и тротоари в общинския център. В списъка за текущ ремонт на обектите са и общински пътища и улици в населени места.