/ iStock/Getty Images
Община Исперих ще си има вече свой девиз. Той е "От миналото вдъхновен - към бъдещето устремен", съобщиха от Общината.

С над 2500 заглавия обнови фонда си общинската библиотека в Исперих

Предложението на Недко Цонев Неделчев е избрано от специално сформирана комисия, според която то напълно отговаря на критериите и изискванията, заложени в регламента на конкурса.

Девизът ще бъде окончателно утвърден на заседание на Общинския съвет. Авторът на класираното предложение ще получи парична награда и ще бъде удостоен с грамота и плакет.

Инициативата за избиране на девиз на община Исперих започна през юни. По повод на 60-годишнината от обявяването на Исперих за град, общината провокира гражданите да посочат кой е изразът, подчертаващ отличителните характеристики на града - неговото минало, настояще и бъдеще, култура, традиции.

С онлайн анкета питат жителите на Исперих за развитието на общината

Всеки жител на или родом от Исперих, желаещ да остави своя следа в съвременната история на града, имаше възможност да изпрати своята идея за мото на града до средата на август.

Предложенията трябваше да бъдат кратко и ясно формулирани, да се запомнят лесно, да въздействат емоционално и да изразяват идентичността на града и характерните особености на общината.

Постъпилите общо 28 послания с препратка към миналото, настоящето и поглед напред към бъдещето на града и общината са селектирани от седемчленна комисия, съставена от доказани професионалисти в областта на историята, филологията, представители на бизнеса, изявени местни жители с гражданска позиция и длъжностни лица от администрацията.

Община Исперих планира разкриване на нови социални услуги

Кметът Белгин Шукри благодари на всички участници в общинския конкурс за творческото им дръзновение и усет.