/ ThinkStock/Getty Images
Община Исперих планира разкриване на нови социални услуги през 2021 година, съобщиха от Общината. Те са заложени в годишния план за развитие на социалните услуги през следващата година.

100 потребители на социални услуги получиха дарение от местни производители (СНИМКИ)

Документът предстои да бъде обсъден и одобрен на предстоящото заседание на Общинския съвет. Общината предвижда да увеличи капацитета и повиши качеството на социалните услуги в домашна среда, които предоставя чрез разкриване по проекти на Дневни центрове за пълнолетни с увреждания и за стари хора, и Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания.

През 2021 година е заложено също да бъдат създадени два Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни с физически увреждания и един за стари хора.Сред планираните за разкриване социални услуги от община Исперих догодина е и наблюдавано жилище, както и Обществена трапезария за предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се.

„Обществена трапезария“ за още 25 нуждаещи се в Разград (СНИМКИ)

През следващата година в община Исперих ще продължат да работят Дневният център, оказващ подкрепа на деца и младежи с увреждания, Центровете за настаняване от семеен тип за деца без и с увреждания.

В годишния план на социалните услуги са включени още наличните към общината преходно жилище, Центровете за обществена подкрепа и за работа с деца на улицата.

Представена е и справка за работата на общината по приемната грижа, услугите личен и социален асистент, и домашния социален патронаж. Социалните услуги, залегнати в плана за развитие през 2021 година, са определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи в Общината.