/ ThinkStock/Getty Images
В област Разград постъпилите на работа безработни през април са 441. На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, въведени с извънредното положение, са постъпили 321 безработни, като от тях 256 с посредничеството на бюрата по труда, съобщиха от Регионалната служба по заетостта.

Общият брой на безработните в трите бюра по труда в Разградско е 6437. Спрямо март те са с 619 повече или се отчита ръст от 10,6 на сто. Равнището на регистрираната безработица е 12,3 процента, с 1.1 пункта по-висока в сравнение предходния месец.

Новорегистрираните безработни през четвъртия месец на годината в региона са 1074. От тях 749 или 69,7 процента са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19. Най-засегнатите сектори от кризата са преработваща промишленост, търговията, хуманното здравеопазване и социална работа, хотелиерството и ресторантьорството, отчитат от трудовото ведомство.

Регистрираните през отчетния период, завърнали се след работа в чужбина, са 44 при 20 за същия месец на 2019 г.

През април са постъпили 71 заявления от работодатели, с което ще се запази работата на 367 работници и служители. Заявените работни места на първичния пазар на труда са 215, като 45,1 процента от тях са в частния сектор, отчитат още от Регионалната служба по заетостта.