/ dariknews.bg
Задачите за теста по математика за 2 юли са вече в сейфа на директора на Техническия университет – филиал Пловдив проф. Въльо Николов. „Сложих в служебния сейф запечатания плик с два варианта на задачите. Те са подготвени от колегите ни от Факултета по приложна математика и информатика в Техническия университет - София.

Бих препоръчал на кандидат-студентите, които ще се явят на изпита, да погледнат внимателно какви задачи са решавали на матурата и на тестовете по математика през тази година, защото изпитните задачи не очаквам да са много по-различни“, каза проф. Николов.

Самият изпит започва от 9:00 часа и продължава 4 часа, а подаването на документите за участие в него ще продължи до 1 юли включително. Тегленето на единия от двата варианта на изпитните задачи ще стане в София и избраният ще бъде оповестен по факса на вуза.

Досега за кандидат-студентския изпит по математика са се записали ученици от Пловдивска, Пазарджишка, Хасковска, Кърджалийска, Смолянска и Старозагорска области. „Усещаме засилен интерес към инженерните специалности, вече имаме повече кандидати в сравнение с 2017 година, но точния им брой ще знаем едва в края на последния ден за подаване на документи.“ - каза проф. Николов.

Резултатите от кандидат-студентския изпит по математика ще излязат не по-късно от 5 юли и ще бъдат оповестени на сайта на Техническия университет – филиал Пловдив. Достъпът до тези данни обаче е личен. Кандидатите за студенти в някоя от дванадесетте специалности на висшето учебно заведение ще кандидатстват с избраната от тях оценка от матурата или от изпита, която формира най-висок бал. Записванията на новите студенти стартира на 9 юли.