Венцислав Каймаканов: Общината ще се ангажира със санирането на жилища
Венцислав Каймаканов: Общината ще се ангажира със санирането на жилища / netinfo

Санирането на жилищата е проблем не само на техните собственици, но и на общината, която може да организира ремонтите така, че да снижи цената им, заяви независимият кандидат за кмет на Пловдив Венцислав Каймаканов. Според него трябва да се използват максимално възможностите, които дава Националната програма за обновяване на жилищни сгради в България и операция ”Жилищна политика” от първия приоритет на Оперативна програма ”Регионално развитие 2007-2013: Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Проектът е съобразен с общоевропейската жилищна политика, където идеята за санирането включва не само обновяване на сградите, но и на междублоковите пространства. Тази идея е намерила приложение в Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, подписана от министрите на регионалното развитие на 25 май 2007 година, към която се присъедини и България. Санирането трябва да започне малко след газификацията на Пловдив, подчерта Каймаканов.

Друг сериозен проблем за града са нерегламентираните сметища, като на повечете от тях се изхвърлят строителни отпадъци. Общината има сили да реши този проблем, но досега не е направено необходимото. След изчистване на нерегламентираните сметища, общината трябва да организира охрана, за да се спре безразборното струпване на боклуци, посочи независимият кандидат за кмет Венцислав Каймаканов.

Той посети днес най-модерният в България логистичен център за комплексно обслужване на строителни дейности, който се намира в Пловдив. Базата предлага дистрибуция от врата до врата, консултации и гаранции за качеството на извършените работи.