/ ThinkStock/Getty Images
Близо 100 нови места за паркиране на автомобили за хора с увреждания обособява общинското предприятие „Паркиране и репатриране“ в „Синя зона“ в Пловдив.

До момента са поставени 78 знака, а в близките дни ще бъдат сложени още 20. По този начин общо местата за хора в неравностойно положение ще станат 168.

Съгласно Наредбата, паркирането превозни средства превозващи и/или управлявани от хора с увреждания, е безплатно в рамките на 3 часа.

Автомобилите трябва да са снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Тя съдържа международния знак „Инвалид” и трябва да бъде поставена в долния десен ъгъл на предното стъкло на ППС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън.

Контролът за това дали се спазва времето от 3 часа безплатно паркиране и съответно посочените и маркирани в синьо паркоместа, ще става от служители на общинското предприятие. Те ще поставят специални талони, на които ще бъде обозначен началния час на престоя.

Тези, които не спазват правилата, ще бъде санкционирани.
 
Информационна агенция Фокус