/ DarikNews
Община Пловдив ще получи 1 610 670 лв. по проект „Патронажна грижа“ заради извънредното положение в страната и ще подпомогне грижата за най-уязвимите слоеве от обществото. Средствата ще бъдат са осигурени по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съобщи директорът на Дирекция „Социални дейности“ в общината Веселина Ботева. 

Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на самотно живеещи възрастни и хора с увреждания. Също така ще бъдат назначени социални асистенти, които да закупуват и доставят храна и медикаменти на възрастни над 65 години и хора с увреждания, както и за доставка на топъл обяд за пенсионери с ниски доходи.

Затварят детските кухни и площадките за игра в Пловдив


По предварителни данни това ще позволи проектът "Патронажна грижа" да  обхване още 100  души. По време на извънредното положение община Пловдив е създала организация и има възможност да поеме поне 1500 нуждаещи се от доставка вкъщи на храна и лекарства, за да не излизат от домовете си. Те ще се ползват и от услугата да им се плащат и битовите  сметки, както и при заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Десетки доброволци помагат на най-застрашените от епидемията в Пловдив (СНИМКИ)

Закупуването на храни и лекарства, както и комуналните разходи се извършват със средства на хората в нужда, а не са социална помощ от общината. Тя ще осигури лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за новоназначените помощници, допълни Ботева.

Спират събирането на патентен данък и някои такси за бизнеса в Пловдив

До този момент от патронажна грижа в града се възползват над 400 човека, за които се грижат 56 служители. 103 лица са заявили нужда, а тепърва ще се приемат и нови заявки чрез районните кметства.