/ Община Пловдив
Десетки доброволци се включиха в подкрепа на най-застрашените от епидемията социални групи в Пловдив. На територията на града от две седмици работи Общински координационен център за подпомагане на хора в нужда, които не са обхванати от социалните услуги. Центърът работи съвместно с БЧК и доброволното формирование „Пловдив 112“ под ръководството на ресорния зам.-кмет Анести Тимчев.

Два сигнала за нарушена карантина в община Пловдив, наблюдават Столипиново и Шекера за завърнали се от чужбина

За седмица доброволците от „Пловдив 112“ са изпълнили 120 поръчки за доставка на храна и лекарства по домовете. Те поемат изцяло организацията на доставките, като плащат сами горивото си и ползват собствените си автомобили. Координаторите поддържат непрекъснато дежурство и работят на смени от 7 до 21 часа без почивен ден. Те  поддържат информационна система, разработена от „Пловдив 112“ специално за поставената от Община Пловдив задача за логистично осигуряване и прилагане на мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на вируса COVID-19 в Пловдив.

Община Пловдив

Доброволното формирование има готовност да подпомогне и екипите на „Спешна помощ“ при случаи на пациенти с коронавирус.

Спират събирането на патентен данък и някои такси за бизнеса в Пловдив

Формированието разполага със 75 обучени и оборудвани с лични предпазни средства доброволци. Те приемат и обучават хората, които изявяват желание да помагат в епидемията. До момента новоприсъединилите са 15 души.

Община Пловдив

Кампанията на общината за набиране на доброволци продължава. Желаещите могат да се записват на телефоните на координационен център за социални услуги: 0878 371 710  и 0878 371 449.