Отпускат парични премии за новородени в Смолян

/ ThinkStock/Getty Images
Пари за новородени деца ще бъдат отпускани вече и в Смолян. Това става ясно от направено предложение на членове на Общински съвет-Смолян, с което е прието решението, в последствие вече има разработен правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Смолян.

Община Смолян с договор за подмяна на печките с твърдо гориво с екологични отоплителни уреди

Размерът на еднократната финансова помощ за всяко новородено или осиновено дете, отговарящо на условията, е в размер както следва: 300 лева за първо дете, 400 за второ дете, 500 за трето дете. По предварително направен анализ на приходите от местни дейности и бюджета на Община Смолян общинските съветници са стигнали до извода, че осигуряването на необходимите средства за финансиране няма да повлияе негативно на изпълнението на бюджета, но осигуряването на тези финанси следва бъдат обезпечени с актуализацията на бюджета на община Смолян.

В Смолян стартира изграждане на нови социални жилища

Сумата, която следва да се осигури за 2019 година, е приблизително в размер на 150 000 лева. Предстои приемане на правилника и актуализация на Бюджет 2019 на Община Смолян, след което ще започне изплащане на сумите, които ще са в сила от 1 януари т.г.