/ netinfo
Осемнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика на Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) стартира в Пампорово. Школата посреща международни участници, като в програмата тази година участват 35 ученици от България, Германия, Индия, Нова Зеландия, Обединено кралство, които ще работят самостоятелно или в съавторство с друг участник върху индивидуален проект по конкретна тема. 

Те ще бъдат подпомагани и насочвани от ментори – учени от БАН и университети в страната, млади учени, бивши възпитаници на УчИМИ, които вече са студенти в престижни университети, както и представители на IT индустрията. Ученическите разработки ще бъдат представени в семинар в последната седмица на школата.

По същото време ще се проведе и семинар за учители по информатика и математика, който се организира традиционно в рамките на лятната школа на УчИМИ и е отражение на осъзнатата необходимост от увеличаване и разширяване на извънкласните форми на обучение.

Форумът бе открит от заместник-областният управител на Смолян Андриян Петров и ръководителят на УчИМИ проф.дмн Емил Колев. Школата ще се проведе до 18 август в хотел „Финландия”, к.к. Пампорово.

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е учреден през 2000 г. и оттогава подкрепя ученици с изявени интереси в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, като ги подпомага в първите им стъпки в науката.

Лятната изследователска школа съчетава най-добрите практики от водещи програми за изследователска работа на ученици от средното училище, като RSI (престижна международна школа, която се провежда в MIT), с уникални възможности на една динамична среда за обучение.