Константин Писков подписва договори за подобряване жилищните условия на ромите
Константин Писков подписва договори за подобряване жилищните условия на ромите / netinfo

Заместник-кметът Константин Писков подписа в Министерство на финансите договорите за изпълнение на дейности по проект на програма ФАР „Подобряване ситуацията и интегриране на уязвимите етнически малцинства със специална насоченост към ромите – компонент 04 – подобряване на жилищните условия”.

Община Пловдив спечели проекта с изцяло външно финансиране на стойност 3,6 млн.лв. Петте лота за изпълнение включват работа в районите „Източен”, „Централен” и „Северен” по обекти за рехабилитация и строителство на техническата инфраструктура на територията на ромските квартали. Ще бъдат ремонтирани улици и изградени временни ВиК-мрежи, както и реконструирани съществуващи водопроводни мрежи, ще се извършат също така възстановителни работи в жилищни блокове.