Болярино против кариера за варовици
Болярино против кариера за варовици / снимка: dimitrovgrad.bg

Община Раковски ще обжалва доклада за въздействие върху околната среда (ОВОС) на РИОСВ – Пловдив, и разрешителното за добив на варовик в землището на село Болярино, издадено на фирма „АС Стоун“. Това съобщи за Дарик кметът на общината Иван Антонов.

В 3-дневен срок той ще внесе в РИОСВ и после в съда жалбата си и протокола от 2-те обществени обсъждания на инвестиционния проект, проведени днес в Болярино и Раковски.

И на двете събрания хората категорично се обявиха против откриването на нова кариера за варовик в Болярино и не пожелаха да изслушат експертите от фирмата. Жителите се страхуват за здравето си, за чистотата на земята и въздуха, както и да не се замърсят или пресъхнат водохващанията. На 200 метра от бъдещата кариера минава газопровод, което е предпоставка за опасни инциденти и аварии. Къщите в селото са стари и от взривните дейности ще се напукат.

„Никой от нас не иска кариера в село Болярино, още повече, че на по-малко от 2 километра има такава кариера за варовици в с. Шишманци. По Закона за подземните богатства ако до 20 км в околността има добив на полезни изкопаеми, не се разрешава откриването на друга кариера“, подчерта кметът на общината.

Жителите на Болярино се препитават основно със земеделие и животновъдство. На терена, където се планира да бъде разположена кариерата, сега се намира пасище. Ако го съсипем, хората ще бъдат лишени от поминък. Отделно планираме в Болярино да развиваме екотуризъм и да направим екопътека, каза кметът Иван Антонов.