/ ThinkStock/Getty Images
Огромно незаконно сметище от изхвърлени излезли от употреба гуми разкриха при проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пловдив.

Автоматична станция за проверка на замърсения въздух поставят във Войводиново

То се намира в землището на село Войводиново, Община Марица и е в сервитута на републиканския път Калековец-Пловдив към 91-ви километър. Бунището е в участъка между караулката на КАТ и бензиностанция с ТИР-паркинг.

Струпванията на стари гуми са по протежение на около 200 м покрай пътното платно, купчините са широки около 9 метра. РИОСВ е издала предписания по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на кмета на Община Марица, който на свой ред е издал предписания на собствениците да почистят отпадъците.

На 15 юли, инспектори отново провериха мястото и установиха, че теренът не е почистен. На кмета на Община Марица е дадено ново предписание - в срок от един месец да предприеме незабавни мерки по почистване на установеното замърсяване и да не се допуска последващо нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Екоинспекцията състави нови 4 акта за горене на отпадъци

За случая екоинспекцията алармира и директора на Областното пътно управление. Задълженията му като собственик на републиканската пътна мрежа са за почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане.

Излезлите от употреба гуми следва да бъдат предавани на лица, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третирането на такива отпадъци. Действията на екоинспекторите са заради опасността от умишлено запалване на купчините с гуми, което би предизвикало замърсяване на въздуха, обгазяване на пътното платно и предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.