270 избирателни секции ще охраняват органите на МВР в Смолян
270 избирателни секции ще охраняват органите на МВР в Смолян / netinfo

Мерки за гарантиране на законосъобразно протичане на изборния процес и за осигуряване на ред и спокойствие в деня на парламентарните избори е предприела областната дирекция на полицията в Смолян. Със заповед на директора е създаден Регионален оперативен щаб. До момента са проведени три заседания на щаба, като той ще функционира постоянно и в деня на изборите. От ОД МВР и РУП в областта са разработени и утвърдени подробни планове по организационно-управленската дейност преди, по време и след изборите с оперативни, охранителни мероприятия и по безопасността на движение в този период.

Органите на МВР в област Смолян ще охраняват 270 избирателни секции и Районната избирателна комисия. За охраната им ще бъдат ангажирани 560 служители от регионалните структури на МВР. На всички 270 избирателни секции се извършват охранителни обследвания от служители на ОД МВР и ОУ "ПБЗН", като за констатираните пропуски своевременно ще бъдат уведомени съответните общини.

За недопускане и предотвратяване на нарушения на обществения ред, в деня преди и по време на изборите ще има засилено полицейско присъствие в населените места на областта. По линия на противопожарната безопасност в изборния ден ще бъде осигурено засилено дежурство от състава на ОУ "ПБЗН". Проверена е и е тествана противопожарната техника във всички Районни служби "ПБЗН" в областта за пълна готовност за реакция в случай на инциденти.