Здравната каса пусна анкета за качеството на административните услуги
Здравната каса пусна анкета за качеството на административните услуги / netinfo

Районната здравноосигурителна каса в Плевен провежда анкета сред гражданите за подобряване качеството на административното обслужване, информират от касата. Анкетата е анонимна и съдържа 6 раздела с въпроси.

Въпросите се отнасят до качеството на предоставяната информация: дали са успели да получат такава, срещали ли са трудности, ясна, изчерпателна ли е дадената информация, какво е отношението на служителите, точни и разбираеми ли са устните обяснение на експертите, удобно ли е работното време за работа с граждани и други.

Един от въпросите е как служителите на РЗОК – Плевен биха реагирали, ако им се предложат пари за разрешаване на проблем. Друг е свързан с оценка от гражданите по отношение на добрата подготовка на специалистите на Плевенската каса за работа с граждани.

Анкетните карти се попълват в РЗОК, а назначена комисия ги обработва и анализира ежемесечно. Анкетата се разпространява в касите в цялата страна, а анализът на данните от нея ще бъде оповестена на национално ниво.

Средно по 200 граждани на ден преминават през гишетата на РЗОК – Плевен. Около 100 от тях са за заверка на протоколи за скъпоструващо лечение, 50 - за заверка на рецептурни книжки, а останалите - за издаване на удостоверения за временно заместване на Европейската здравна карта, издаване на здравноосигурителни книжки и др. услуги. Директорът, зам. – директорът и юрисконсултите приемат средно около 10 – 15 граждани в приемните си дни.