Засилват мерките за реакция при фалшиви телефонни сигнали
Засилват мерките за реакция при фалшиви телефонни сигнали / archiv.DarikNews

На 17 септември в ОД на МВР - Плевен се проведе пресконференция за популяризиране на традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!"
Превантивните инициативи бяха представени от директора на ОД на МВР - Плевен - главен инспектор Денислав Маринов, заместник директора - главен инспектор Валери Петков, комисар Мирослав Николов - началник на отдел „Охрана на обществения ред и превенция на престъпността" при ОД на МВР - Плевен и началника на сектор „Пътна полиция" главен инспектор Йордан Дундаков.

Целият ресурс на полицията ще бъде ангажиран в провеждането на акцията за изпълнение на обществения ангажимент на МВР- опазването на здравето и живота на най-младите граждани на Република България.

Акцията ще продължи до 30 септември, а  от 23 август са проведени мероприятия, съвместно с други Регионални инспекторати по образование и общините за ограничаване на рисковете от пътни инциденти и пътно-транспортния травматизъм.
Проведени са специализирани операции по линия разпространение на наркотични вещества в търговски обекти, увеселителни заведения и в районите на учебните и детски заведения.

Създадена е организация за осъществяване на системен контрол по спазване на разпоредбите на общинските наредби за реда и условията за извършване на търговска дейност, касаещ недопускане продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия в търговски обекти, разположени на територията на учебните заведения. В периода преди началото на новата учебна 2013/2014 г. са извършени проверки във всички питейни, увеселителни заведения и интернет зали, относно спазването на изискванията за пребиваване на малолетни и непълнолетни.

Във връзка с утвърдените от министъра на вътрешните работи и министъра на образованието, младежта и науката Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в образователните институции са проведени срещи с началника на РИО - Плевен, директори на учебни заведения и представители на ОУПБЗН - Плевен. В ОДМВР - Плевен са разработени инструкции за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в образователните институции. Инспектори от детските педагогически стаи ще изнесат 10-минутни превантивни беседи за наказателната отговорност при подаване на злонамерен телефонен анонимен сигнал.

18 са регистрирани престъпления по чл.326 от НК през 2012 година. Установени извършители са 6-ма малолетни, двама непълнолетни - и един пълнолетен.

12 са регистрираните престъпления по чл.326 от НК през периода 1 януари - 31 август 2013 година. Извършителите са двама малолетни, трима пълнолетни, а непълнолетни няма. За установените нарушения се носи отговорност от родителите по Закона за закрила на детето и по чл. 326 от НК.

От полицията отново призовават родителите към засилен контрол по отношение изискванията към децата за спазване на правилата за движение по пътищата.