/ iStock/Getty Images
Те влизат в сила от 16 до 31 август
Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19.

В заповедта е записано, че:  

Провеждането на присъствени групови занятия в езиковите, образователните центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

В Плевен реализираха европроект за събиране на плазма, има готовност за четвърта вълна от COVID-19

Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението.

Провеждането на културни и развлекателни мероприятия се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

Вижте къде може да се ваксинирате в Плевен

Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не повече от 50 % от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице.

Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси и уелнес центрове се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м.

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни на територията на община Плевен се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки.
 
Дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите да се осъществява при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки - спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице, като се допуска използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията.

Кацаров: Няма да допусна да умират хора на улиците или пред болниците

Изпълнителният директор на „Тибор“ ЕАД да създаде организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между посетителите на Пазара за плодове и зеленчуци и Пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил” пред входа на стадион „Плевен”. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Директорите на общинските предприятия и органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала да организират спазването на всички въведени от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите и носенето на защитни маски за лице в съответния обект. Мерките влизат в сила от 16 до 31 август. 

Пълния текст на заповедта може да видите ТУК: