В Ловешко ремонтираха пътища с европари
В Ловешко ремонтираха пътища с европари / netinfo

Подписан е констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа, която обхваща Българене-Севлиево, Малиново-Стефаново и отсечката Казачево-Стефаново-Българене, информираха от Община Ловеч.

След подписване на Акт 15, консултантът на обекта е предал на Община Ловеч окончателния доклад и техническите паспорти за отделните пътни участъци. Във връзка с успешното приключване на проекта, кметът Минчо Казанджиев и управителят на фирмата изпълнител инж. Александър Николов засадиха две зелени елхи до чешма „Качица" в землището на село Българене.

Това е първият европейски проект, който Община Ловеч реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013. Стойността на проекта е 4 849 365,65лв., в това число 4 656 171,07 лв. е стойността на изпълнените пътно-строителни работи.

Договорът за проекта беше сключен през юни миналата година. Ремонтираните две отсечки от общинската пътна мрежа обслужват едни от най-големите населени места в общината - това са селата Българене, Стефаново, Малиново, Дъбрава, Казачево. Двете отсечки се пресичат при Стефаново, като на практика чрез тях се обслужват основните населени места от общината, намиращи се южно от автомагистрала „Хемус". Общо ремонтирани са 8,515 км.

Предстои внасяне на искане пред Районна дирекция национален строителен контрол-Ловеч за назначаване на държавна приемателна комисия и издаване на разрешение за ползване на строежа. Идеята е рехабилитираните по проекта отсечки  да обслужват туристическия трафик, който е насочен основно към архитектурния резерват „Старо Стефаново", където има над 100 паметника на културата.