tihomir kamenov
tihomir kamenov / targovska liga
Днес форумът започва същинската си работа.

Тихомир Каменов присъства вчера - 21-ви януари на официалното откриване на Световния Икономически Форум в Давос - Швейцария. Председателят на фирмената група на Търговска Лига ще вземе участие в повече от 80 дискусии, кръгли маси, идейни лаборатории и семинари в рамките на четирите дни на форума.

Икономическият форум в Давос е катализатор на световни инициативи, исторически промени, индустриални постижения, икономически идеи и хиляди проекти и сътрудничества. Това е мястото, където влиянието на различните представители на бизнеса, правителствата, международните организации, науката, гражданското общество и младежта работят заедно, за да постигнат положителна промяна.

Стратегията на организаторите е проста и ефективна: да съберат най-влиятелните лидери от всички сектори на глобалното общество и да дефинират най-важните предизвикателства. И това работи вече 50 години.

Тази година сред обсъжданите теми са глобализацията, популизмът и Брекзит.