Съветниците гласуват промяна в броя и състава на постоянните комисии
Съветниците гласуват промяна в броя и състава на постоянните комисии / archive.dariknews

В две от точките в дневния ред на днешното заседание на общинския съвет - 8 и 9 е заложена промяна в броя и числеността на постоянните комисии в ОбС-Плевен. Предложението се внася за разглеждане от председателя на Общински съвет - Плевен Дарин Ангелов.

В него той обяснява, че в периода юни-юли 2013 г. е провел консултации с политическите групи на общинските съветници, относно промяна в броя и състава на постоянните комисии, по повод настъпили промени в състава на Общинския съвет и с цел повишаване на ефективността от работата на комисиите.

Припомняме, че председателят на ОбС-Плевен обяви намерението си в началото на юли тази година. Тогава той даде пример с обединяването на комисиите по финанси и бюджет и по икономика и туризъм в една. „Това са две много големи комисии, но в тях част от колегите се препокриват, понеже са икономисти и финансисти и в двете", сподели на среща с журналисти в началото на юли Дарин Ангелов и каза, че не е нормално и рентабилно да има комисия в която са ангажирани 11 души, а в нея постъпват годишно по 3 до 5 предложения.

Предложението на председателя на Общинския съвет е, комисиите от 11 да станат 8, като в него са посочени броят на новите комисии и техния състав.