Румен Петков и Н. Пр. Надра Саяф обсъдиха сътрудничеството между България и Сирия

/ АБВ-Плевен
Председателят на АБВ и председател на Общото събрание на Международния институт за сигурност и сътрудничество Румен Петков, проведе среща с Н. Пр. Надра Саяф, временно управляващ посолството на Сирийската арабска република в България.

Румен Петков: България се нуждае спешно от външнотърговска стратегия

Двамата са обсъдили възможността МИСС да изготви програми за обучение, подготовка и преподготовка на служители от правоохранителната система на Сирия, както и да изготви методика за организиране на процеса по изземване на незаконно придобитото от сирийски граждани по време на конфликта оръжие.

Петков и Саяф са подчертали необходимостта от възстановяването на икономическите и търговски отношения между двете държави, което е и част от предложението на ПП АБВ за изготвяне на цялостна външнотърговска стратегия на България.

Румен Петков: Българските правителства демонстрират пълна немощ за формата „16+1“

Румен Петков е изразил готовност да окаже съдействие за намирането на такъв тип решения, които да насърчат взаимоотношенията Сирия-България и на базата на взаимодействие с работодателските организации у нас.

В хода на разговора председателят на АБВ е подчертал натрупването на огромен потенциал в българските строителни фирми, предимствата на развитата ни хранително-вкусова промишленост, научния потенциал на страната ни, както и отличните условия за балнео- и екотуризъм, с които България разполага.