Плевен ще си партнира със София, Сливен и Европейския институт по проект
Плевен ще си партнира със София, Сливен и Европейския институт по проект / netinfo

Съвместен проект между общините Плевен, София и Сливен и Европейския институт стартира на 2 октомври. По този повод кметовете Найден Зеленогорски, Бойко Борисов и Йордан Лечков ще участват в съвместна пресконференция в София, съобщават от пресцентъра на Европейския институт. Проектът е със заглавие „София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Целта е да се определят най-ефективните начини за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. Фокусът пада върху подобряване на взаимодействието между гражданите и органите на местната власт, както и повишаване на капацитета на местната администрация и на гражданските организации да взаимодействат помежду си. Особено внимание ще бъде отделено на политиките, финансирани с публични средства; на прозрачността, отчетността и превенцията на корупцията в трите общини, на ролята на гражданите и на общинските съвети. Предвижда се представяне на европейския опит, както и формулиране на препоръки за усъвършенстване на работата.

По данни на Националния статистически институт в трите общини живеят 1 629 961 граждани на Европейския съюз, които заслужават това. Ръководител на проекта е директорът на Европейския институт Юлиана Николова.