/ Пламен Тачев
Язовир „Тотлебенов вал” в парк „Кайлъка” е изграден през 1958 год. и поради дългогодишната му експлоатация, тялото на преливника силно е компроментирано и е в лошо техническо състояние.

Проблемът с наводняващите се алеи в Кайлъка намери трайно решение

При продължаващата динамична промяна на водното ниво има опасност да се предизвика пълно разрушаване на преливника, неконтролируемо изтичане на водата от язовира и заливане на защитената местност „Кайлъка”
         
„От години се търси начин и форма на финансиране за възстановяване на съоръженията собственост на „Напоителни системи” ЕАД, с цел недопускане на аварийна ситуация, но такива не са намерени.

30-метров канал временно отвежда излялата се вода по алеите в парк Кайлъка

Благодарение на многократните срещи проведени от народния представител Пламен Тачев с Министерството на земеделието, храните и горите и с Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД София, вече има изготвен работен проект, който е одобрен от Община Плевен и разрешение за строеж.

Той включва възстановяване тялото на преливника и траншеята му, ремонтни работи по водовземен канал и подпорните каменни стени на язовира“, заяви Иваничка Райчева, управител на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“Плевен.
         
Няма опасност от преливане на язовир „Тотлебенов вал“ в парк „Кайлъка“

„С реализирането на работния проект ще се възстанови техническото състояние на язовир „Тотлебенов вал” и ще се предотврати заливането на алеите в защитената местност „Кайлъка”. Така ще се реши един отдавна наболял проблем и плевенчани отново ще могат да посещават любимото си място за отдих“, сподели депутатът Пламен Тачев.