Отменя се режимното водоснабдяване за всички селища в общините Плевен и Долна Митрополия, съобщиха от "Водоснабдяване и Канализация" (ВиК) ЕООД.

На воден режим бяха градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, като и селата Бохот, Брестовец, Буковлък, Къшин, Ласкар, Николаево, Опанец, Победа, Ралево, Тодорово и Ясен.

В три общини на област Плевен все още има проблеми след снеговалежа

Във водопроводната система на ВиК- Плевен постъпват достатъчно водни количества от водоснабдителна група "Черни Осъм" и от регионалните водоизточници - шахтовите кладенци "Биволаре", "Долна Митрополия" и "Крушовица", с които се осигурява питейна вода за всички потребители.

Нарушения на водоснабдяването могат да настъпят само в случай на аварии на ВиК системата или други непредвидени обстоятелства.

Припомняме, че режимът на вода в селища от двете общини бе въведен в началото на октомври заради критично ниските количества вода, които постъпваха във водоснабдителна група "Черни Осъм" и значително намалелия дебит от регионалните водоизточници. 
Елина Кюркчиева, БТА