Отчети и баланси на общинските дружества ще обсъждат съветниците
Отчети и баланси на общинските дружества ще обсъждат съветниците / dariknews.archive

24 точки включва дневният ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе идната сряда - 27 април от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Съветниците ще обсъдят предложение относно приемане на годишни отчети и баланси за 2015 година на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества, за 2015 година и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2016 година. Предложението е внесено от постоянните комисии по „Бюджет и финансова политика” и „Стопанска политика и транспорт”.

Ще бъдат разгледани и две предложения за кандидатстване на Община Плевен с проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Проектите са: „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” и „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”.