hotel
hotel / dariknews.bg
През май в Ловешка област са функционирали 75 места за настаняване с над 10 легла, от които 43 с една и две звезди, 28 с три звезди и 4 с четири и пет звезди, съобщават от отдел „Статистически изследвания” – Ловеч. Броят на стаите е 1859, а на леглата - 3964. В сравнение с април общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) остава същият, но броят на леглата в тях се увеличава с 3.1%. Спрямо май 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 2.6%, а леглата в тях намаляват с 1.9%.
Реализираните нощувки в област Ловеч са 18 416, като 16 958 (92.1 на сто) от тях са от български граждани, а 1458 (7.9%) - от чужденци. Спрямо предходния месец нощувките намаляват с 15.2%, а в сравнение със същия период на миналата година през май 2017 г. реализираните нощувки намаляват с 0.9%.

Приходите от нощувки през май т.г. са 687 276 лв., като от български граждани са 626 587 лв., а от чуждите - 60 689 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки намаляват с 18.3 на сто, приходите от нощувки на българи са по-малко с 18.7%, а от чужденци - с 14.7%. Спрямо година по-рано общите приходи от нощувки се увеличават с 9.4%, като приходите от нощувки на български граждани нарастват с 6.1%, а постъпленията от нощувки на чужденци - с 62.8%.