1 u4eben den
1 u4eben den / archive

На 16-ти септември за началото на учебната 2019/2020-та година в област Плевен врати ще отворят 190 образователни институции. Това са 105 училища, 76 детски градини 7 центъра за подкрепа на личностното развитие и 2 центъра за специално образователна подкрепа, уточниха от Регионалното управление на образованието в Плевен. За предстоящата учебна година 14 училища в област Плевен са одобрени за иновативни. Това е два пъти повече спрямо предходната учебна година. В списъка на иновативните училища са включени 2 начални училища, 5 основни, 1 средно, 2 профилирани гимназии и 4 професионални гимназии.

Всички образователни институции в областта са снабдени с необходимата задължителна документация за началото на учебната година.

На добър час на ученици, учители и родители през новата учебна 2019/2020 година!