Междуведомствена комисия провери коритото на р. Тученишка в парк Кайлъка
Междуведомствена комисия провери коритото на р. Тученишка в парк Кайлъка / obladmin.pleven

В изпълнение на заповед на Областния управител на Област Плевен Ралица Добрева междуведомствена комисия извърши проверки в парк Кайлъка. Представителите на Областна администрация, Община Плевен, БДДР, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие" - Плевен, Регионална дирекция по горите - Ловеч, ОУ ПБЗН - Плевен, извършиха оглед на коритото на река Тученишка, в землището на град Плевен, извън регулация на населеното място - от Парк хотел „Кайлъка" до язовир „Тотлебенов вал".

Междуведомствена комисия провери коритото на р Тученишка в парк "Кайлъка"
netinfo

Дърветата, които се намират в коритото на реката, независимо дали са повалени или не, са локализирани - всяко едно с неговите координати, за да не се допусне премахване на жизнени видове, които не влияят на проводимостта на реката.

Наред с това по преценка на експертите ще бъде изготвен технически проект, тъй като Комисията е определила количествата. Изготвен е констативен протокол.