obs r
obs r / dariknews.bg
На мартенската си сесия, Общинският съвет на Плевен избра състав на Комисия за изработване на правила за отпускане на финансови средства от Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби. В Комисията влизат двама общински съветници - Диана Данова и Пепо Петков и трима представители на общинската администрация - Мария Атанасова /гл. експерт в отдел „Образование"/, Мариета Георгиева /гл. експерт в отдел „Образование"/ и Таня Кукова /гл. експерт в отдел „Бюджет"/, гласи решението от днес на местния парламент.

На свое заседание на 20 февруари, ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" е разгледала заявление от Павел Петров от Плевен за финансово подпомагане на Захари Маринов с цел участие във финалния кръг на XII Открита олимпиада по програмиране в Русия, проведена в началото на март тази година. В тази връзка и след разисквания, Комисията  е счела за целесъобразно и законосъобразно да се сформира Работна група, която да изработи правила за отпускане на финансови средства от бюджета на Общината за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби. На днешната сесия бе посочено още, че със заповед от 12 февруари тази година на кмета на Община Плевен е назначена петчленна комисия, която да изработи такива правила, както и това, че към момента няма нормативна разпоредба, на основание която да се финансира участие на деца в национални, международни олимпиади, конкурси и състезания. По тази причина ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" е счела за необходимо да внесе предложението за сформирането на  Комисия със същия състав в Общинския съвет.
Правилата за отпускане на финансови средства от Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби трябва да бъдат готови до 16 юли и внесени като предложение на редовното юлско заседание на Общинския съвет.