/ РУО-Плевен
На 28-ми март се проведоха двете областни инициативи „Панорама на предучилищното образование в Плевенска област“ и областна конференция „Детската градина и училището - вълшебният свят на децата и учениците“, организирани от Регионално управление на образованието-Плевен, в партньорство с Педагогически колеж.

РУО-Плевен
 

В рамките на събитието всички детски градини показаха, как изглеждат детските градини от най-големия град до най-малкото населено място в Плевенска област. С изработените панорамни постери, банери, флаери, брошури, видео-презентации и детско творчество, детските градини показаха своето многообразие.

Дофинансират маломерни паралелки в три общински училища

Всяка детска градина със  свой облик, съчетала в него традициите и новаторството, свои приоритети и свои специфики на работа с децата и с родителите, със своя философия за настоящето и бъдещето си.

Но всички заедно – в един образ, в едно общо действие, в една обща представа  и една обща визия за предучилищното образование в Плевенска област. Такова, каквото е то – цветно, пъстро, детско, усмихнато, щастливо, привлекателно, занимателно, талантливо, образователно и възпитателно.

РУО-Плевен

„Панорама на предучилищното образование в Плевенска област“ показа творчеството и таланта, енергията и ентусиазма, предприемчивостта и инициативността на децата, учителите, родителите, които с общи усилия превръщат детската градина – в детска градина за всички, в детска градина – образователен център за малки и големи, в детска градина – вълшебен и незабравим свят за децата.

РУО-Плевен

Събитието съчета в себе си силата на партньорството, подкрепата, взаимодействието и сътрудничеството между предучилищното и началното училищно образование, между образователните институции, общинските администрации и представителите на други институции, имащи отношение към предучилищното и училищното образование.

В проведената в Педагогически колеж-Плевен областна конференция „Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците“, педагогическата колегия сподели своите добри практики, своите иновативни модели на работа с децата и с учениците, предизвикателствата, пред които са изправени образователните институции. Ежегодната конференция се превръща в образователен форум за учене в действие.

РУО-Плевен

Началникът на РУО-Плевен Албена Тотева изказа благодарност към партньорите на Регионално управление на образованието – Плевен, Педагогически колеж – Плевен, на детските градини и училищата, които се включиха в панорамата и в конференцията, както и на талантливите и слънчеви деца и техните родители.