Екскметът на Ловеч Минчо Казанджиев с питане към наследничката си
Екскметът на Ловеч Минчо Казанджиев с питане към наследничката си / dariknews.archive

Бившият кмет на Ловеч Минчо Казанджиев отправя питане в общинския съвет към наследничката си Корнелия Маринова. То е относно наличностите по месечния отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 октомври и 30 ноември за миналата и тази година. Отговор Казанджиев трябва да получи на последната сесия за годината в понеделник, 21 декември.

Още две питания на съветници от БСП влизат в заседанието в понеделник. Валентина Янкова иска отговор каква е позицията на министрите на здравеопазването и на финансите след срещата на кмета Маринова с тях във връзка с кризата в ловешката болница, а въпросът на Страцимир Петков касае затварянето на Спортната зала.

14 са точките в проектодневния ред на заседанието на местния парламент, информират от там. По-важните от тях са одобряване на план-сметка за разходите през 2016 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществени площи в 34-ите населени места в община Ловеч и град Ловеч, определяне размера на такса битови отпадъци за 2016 г. и вътрешна компенсирана промяна на капиталовата програма на общината за 2015 г.

Общинският съвет ще упълномощи представител на общината за участие в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" - Ловеч, насрочено за 22 декември, и ще актуализира състава на общинския съвет по наркотични вещества.