/ ThinkStock/Getty Images
464 жители на Ловешка област получават тавана на пенсиите от 910 лв., отчете директорът на Териториалното поделение на НОИ в Ловеч Боян Боянов по време на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Работна среща проведе кметът на Ловеч с инвеститорите от германската фирма VOSS Automotive

До края на юни в региона са изплатени близо 90 млн. лв. за пенсии. За полугодието са подадени 3910 заявления за отпускане и изменяне на пенсии и добавки по българското законодателство, европейски регламенти и международни договори, по които България е страна.

За същия период на  2017 г. те са били 3815, или сега са с 95 повече. Постъпилите заявления за отпускане на нови пенсии са 1212 (при 1326 за същия период на 2017 г.), а за изменение на вече отпуснати пенсии – 2698 (година по-рано - 2489).