rabotnici
rabotnici / dariknews
Световният ден за безопасност на труда - 28 април, започва да се отбелязва от Международната организация по труда през 2001 година. 28 април е и Международен ден на световното синдикално движение, посветен на паметта на загиналите и знак на солидарност с пострадалите при трудови злополуки. От 2003 г. на Световния ден се обръща особено внимание, като всяка година се обявява основна тема, свързана с актуалното състояние на условията на труд в цял свят.

Най-честите причини за възникване на трудови злополуки са:

- Принизен вътрешно-фирмен контрол за спазване нормите за безопасност и здраве при работа;
- Нарушаване на технологичните изисквания при извършване на отделни работни операции
- Неправилна организация на работното място;
- Неблагоприятни условия на труд;
- Липса на писмени инструкции и информация за безопасност на труда;
- Високият производствен риск в някои дейности;
- Не обезопасено работно оборудване;
- Занижена трудова и технологична дисциплина;
- Незадоволителна квалификация на работещите;
- Невнимание, несъобразени действия и проява на излишна самоувереност;
- Липса и не използване на лични предпазни средства.