pari
pari / netinfo
10 на сто ръст на преките чуждестранни инвестиции в производствения сектор в Ловешка област отчита статистиката. Вложените чужди средства в предприятията от нефинансовия сектор към края на 2015 г. възлизат на 147,4 млн. евро, което е точно с 10% повече спрямо края на 2014 г. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0,6% и близо една четвърт от парите, дошли в Северозападния район. По размер на чуждестранните инвестиции Ловешка област заема 16-о място в страната и второ в Северозападния район.
 
През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 136,5 млн. евро, или 92,6 на сто от общия размер (ръстът е с 10,3%). Сектор „Производство на каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ формира 71,6% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции в промишления сектор.
 
В периода 2011-2015 г. най-много средства са инвестирани през 2015 г., а най-малко – през 2012-а (133 млн. евро).