Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
Експерти на РИОСВ - София, са извършили извънредна проверка в района на радомирското село Червена могила след подадени сигнали за задушлива миризма от площадката на ,,Гес Трейдинг” ЕООД, съобщават от институцията.

Късно снощи  служители на екоинспекцията и на областната дирекция на МВР-Перник, в присъствието на подателите на сигнали, са обходили производствената площадка. Установена е неприятна миризма, като е констатирано, че инсталацията за преработка на въглища не работи, но има видими следи, което предполага извършване на дейност, уточняват от РИОСВ.

След констатирани предходни нарушения на екологичното законодателство на 20 юли на дружеството е наложена принудителна административна мярка за пломбиране на инсталацията за сушене на въглища, с която дейностите по експлоатацията на инсталацията са прекратени. Тогава инспекторите установиха, че не е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

От целостта на инсталацията е видно, че в момента не се извършват ремонтни дейности по нея, заключва РИОСВ.

"Гес Трейдинг" е дружество с ограничена отговорност, което се намира в индустриалната зона на село Червена могила. Основната му икономическа дейност е изкупуване, складиране и преработка на цветни метали, както и геоложкопроучвателна дейност.

За констатираните нарушения, от страна на РИОСВ-София ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, отбелязват от екоинспекцията.