/ БТА
Инспектори от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен, установиха две нерегламентирани сметища край Ловеч, в близост до Регионалното депо за неопасни отпадъци. Това стана след проверка на екоинспекцията по сигнал на журналисти.

Нерегламентираните сметища са на три терена - два общинска собственост и един стопанисван от Държавно горско стопанство - Ловеч.

Констатирано е наличие на изкопни земни маси, отпадъци от строителство и събаряне, смесени битови и едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми, пластмасови компоненти от разкомплектовани от излезли от употреба превозни средства.

На кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова е връчено предписание за почистване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци от терените в едномесечен срок.

Предстои съставяне на акт, посочиха от РИОСВ - Плевен.
БТА