Гласуваме със знак „Х”
Гласуваме със знак „Х” / netinfo

На втория тур от президентските и местните избори отново ще гласуваме с интегрална бюлетина, като отбележим знака „Х" със син химикал в квадратчето срещу името на избрания кандидат.

Изборният ден започва в 6.00 ч. и ще продължи до 19.00 ч. освен ако Централната избирателна комисия не вземе решение за удължаването му с още един час, в случай, че има опашки от гласоподаватели пред избирателните секции.

На втория тур от изборите гражданите с право на глас могат да гласуват за президент и вицепрезидент, а в общините без избран кмет на първия тур гласоподавателите могат да избират между кандидатите за кметове. За да упражни своя вот всеки гражданин трябва да представи лична карта и да бъде намерен в съответния избирателен списък

Бюлетините и за двата вида избори е интегрална. Когато избирателят получава бюлетините от член на секционната комисия, те се подпечатват с печат от задната страна, след това гласуващият прави своя избор в тъмната стаичка.

Избирателят отбелязва избора си задължително със знак „Х", изписан с пишещ синьо химикал. Хиксът може да излиза от границите на квадратчето пред името на кандидата за президент или кмет, но не бива да навлиза в друго квадратче. Знакът не бива да наподобява и плюс (+), иначе бюлетината ще бъде отчетена за невалидна.

След това избирателят излиза от тъмната стаичка и подава бюлетините сгънати, така че изборът му да не се вижда. Те отново се подпечатват, след това той ги пуска в съответните урни и се подписва в избирателния списък. Ако направите грешка при попълване на бюлетината, имате право да получите само една нова бюлетина.

На първия тур от изборите за президент бяха намерени 229 844 недействителни бюлетини или около 6,4% от общия им брой. Приблизително същият беше и процентът на недействителните бюлетини, подадени на местните избори. В случай, че гласоподавателят обяви демонстративно своя вот, бюлетината му се отнема и той няма право да гласува повторно.