/ iStock/Getty Images
Две дружества в Ловешка област със задължения към работниците си, са обявени в несъстоятелност - "Технокороза" АД и "Силва маш" ЕООД. В тримесечен срок ощетените работници могат да претендират за обезщетения от Фонда за гарантираните вземания, съобщиха от Инспекцията по труда.

Дружествата са прекратили производствената си дейност от есента на 2019 г., а техни работници и служители са останали без заплати. Решенията за несъстоятелност са на Окръжен съд-Ловеч, вписани в Търговския регистър от 1 юли.

Нови кметски наместници имат ловешките села Скобелево и Горан

На дружествата са назначени и временни синдици. Решенията откриват възможността на ощетените работници да се обърнат към Фонда, за да получат обезщетения за дължимите им суми.

Въпреки че молбите за иницииране на производства по несъстоятелност на двете дружества не са подадени от Инспекцията по труда, а от други кредитори, областната дирекция на Агенцията е поела ангажимент да проследи развитието на делото и да информира своевременно ощетените работници при решение, за да се възползват те от правото си да се обърнат към Фонда.

Оттам припомнят, че според Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, те могат да подадат заявления за обезщетения от Фонда в тримесечен срок от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за обявяване на дружествата в несъстоятелност.

Фондът се администрира от Националния осигурителен институт, откъдето работниците могат да получат повече информация за процедурата по изплащането им.
БТА