Административният съд: Кметът на Кърджали е законно избран
Административният съд: Кметът на Кърджали е законно избран / netinfo

Административния съд в Кърджали остави без уважение искането на Политическа партия "ГЕРБ" за спиране изпълнението на Решението на  Общинска избирателна комисия - Кърджали, с което е обявен за избран за кмет на община Кърджали Хасан Азис, издигнат от Политическа партия "Движение за права и свободи".

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните, гласи определението на съда.

Със същото определение на съда се осъжда ПП „ГЕРБ", да заплати на Хасан Азис, направените от него деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 5000.00/пет хиляди/ лева.

Решението на съда дойде след продължилото близо три седмици дело образувано по жалба на Политическа партия "ГЕРБ", в която се твърди, че на 23.10.2011 год. в град Кърджали и в населените места в община Кърджали били допуснати драстични и груби нарушения на императивни разпоредби на Изборния кодекс/ИК/, които опорочили изцяло изборния процес, поради което определените и обявени резултати не отговаряли на действителната воля на избирателите.

В рамките на делото бе извършено и повторно преброяване на бюлетините за кмет на кандидатите Хасан Азис - от ДПС и Илия Илиев - от ГЕРБ при което броят на действителните гласове от 33 639 спаднаха на 32 827. Разликата от 1185 гласа е сборът от недействителните бюлетини за двамата кандидати. В крайна сметка след 14 дневно повторно ръчно преброяване на бюлетините, резултатът от невалидните бюлетини не повлия съществено на окончателния резултат, обявен от ЦИК.

„Благодаря на всички за втората наша победа. Потвърди се мнението ни, че който не може да губи един път, губи два пъти", коментира решението на съда кметът Хасан Азис. „Всъщност ГЕРБ осъди ГЕРБ", подчерта той.