/ iStock/Getty Images
В първият работен ден на май Община Кърджали стартира целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“. Тя се финансира от Агенцията за социално подпомагане и  обхваща най-уязвимите лица в настоящата извънредна ситуация на пандемия от коронавирус.

Без публични прояви посрещаме 24 май в Кърджали

Програмата се реализира в рамките на 33 работни дни, в периода от 1 май до 19 юни. 
По нея се осигурява топла храна на 200 лица от три целеви групи. Сред тях лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

Втората груха са уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

А третата обхваща и лица, който поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
 

Турция дари 100 броя защитни костюми от най-висок клас на Кърджали (СНИМКИ)

Топлият обяд се приготвя и доставя до дома на потребителите в гр.Кърджали от Домашен социален патронаж,а в 5 населени места от община Кърджали, където има функциониращи детски градини с действащи детски кухни: с. Перперек, с.  Мост, с. Широко поле, с. Чифлик и с.Стремци. 
 
Записвания и сигнали за граждани от целевите групи, се подават на телефоните: 0361/645-42 - Домашен социален патронаж и 0361/67-38-6 и 0361/67-387 - Дирекция „Хуманитарни дейности”.