Зони за отдих парк Галерията и парк Театъра в проект за новия програмен период
Зони за отдих парк Галерията и парк Театъра в проект за новия програмен период / Иво Кирилов, Дарик- Кюстендил, архив

Обществен форум, на който ще бъдат презентирани обектите заложети в проект за финансиране в новия програмен период, организира община Кюстендил. Той ще се проведе на 21 октомври, от 11 ч. в заседателната зала на община Кюстендил. Става дума за следните обекти:
-Изграждане и възстановяване на зона за отдих - парк „Галерията"
- Изграждане и възстановяване на зона за отдих - парк „Театъра"
- Проектиране и изграждане на улица благоустрояване на УПИ XVIII - за озеленяване, в квартал 270, по плана на град Кюстендил
- "Второ основно училище „Даскал Димитрий"
- "Природо - математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов"
- ОДЗ „Зорница";
- Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора"
- Общински театър Кюстендил

Проектът „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014 - 2020" се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие"(2007-2013), Приоритетна ос 5: „Техническа помощ".