Затворникът Бисер Манолов ще получи 800 лв. обезщетение за обувки и облекло
Затворникът Бисер Манолов ще получи 800 лв. обезщетение за обувки и облекло / Дарик,архив

800 лв. обезщетение заедно с лихвите бяха присъдени за затворникът Бисер Манолов от Административен съд- Кюстендил, под председателството на съдия Автономка Борисова. Парите трябва да бъдат изплатени от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" като причината е, че на изтърпяващият наказание доживотен затвор без замяна в затвора в Бобов дол не са били предоставяни обувки и безплатно облекло съгласно таблици, утвърдени от министъра на правосъдието. Исканата сума от осъденият за убийството на сарафката Виолета Георгиева Бисер Манолов е била на стойност 10 000 лв.

Административният съд счита, че в случая са налице и трите предпоставки за уважаване на иска: неизпълнение на задължение, произтичащо от закона; вреди за лишения от свобода, изразяващи се в притеснения и неудобства, поради необходимостта по друг начин да си осигури подходящо облекло и обувки, което предполага използването на парични средства, каквито не получава в затвора поради това, че не работи и е разчитал да му бъдат дадени или закупени от негови близки, а при тяхна невъзможност да носи, каквото има. Обичайно това е свързано с неудобства и притеснения от душевен характер, а при режима на изтърпяване на наказанието му в условията на затвора и чувства на безпомощност. По своя характер те представляват неимуществени вреди и като подлежащи на обезщетяване, са в причинна връзка с нарушаване на правото му, предвидено в закона. На основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ във вр. чл. 203 от АПК отговорността за тях е на юридическото лице Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - София. По справедливост съдът определя размера на обезщетението на 800 лв, за който счита иска за основателен и го уважава, а за разликата до 10000 лв като неоснователен го отхвърля.В тази връзка съдът съобрази вида и количествата на облеклото и обувките, които е следвало да получи и не е получил за исковия период. Не се дължи обезщетение за вреди от непредоставяне на спални принадлежности, сапун, прах за пране и миещи препарати, тъй като претенцията в тези й части не е доказана. Няма съмнение, че ищецът в исковия период е разполагал със самостоятелно легло и спални принадлежности.