Затворникът Бисер Манолов иска по 10 000 лв. от НС и Министерство на правосъдието
Затворникът Бисер Манолов иска по 10 000 лв. от НС и Министерство на правосъдието / Дарик- Кюстендил, архив

Административен съд-Кюстендил под председателството на съдия Бисер Цветков отхвърли като "недопустими" исковете за по 10 000 лв. на затворникът Бисер Манолов срещу Народното събрание и Министерството на правосъдието.

Според Манолов, който е осъден до живот за убийството на сарафката Виолета Георгиева, Народното събрание е допуснало нормативна уредба противоречаща на чл.3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) - съществуването на наказание доживотен затвор без замяна, а Министерството на правосъдието е допуснало налагането на това противоречащо на конвенцията наказание. Претендираното обезщетение е за неимуществени вреди за периода от 25 декември 2006 г. до 25 декември 2011 г. и лихва върху него от 25 декември 2006 г. до окончателното му изплащане.

Народното събрание на Република България не притежава качеството юридическо лице и не съществува правото на иск срещу него, се казва в мотивите на съда. Не е проява на административна дейност и налагането на наказание с осъдителна присъда, а вреди от изпълнението му не се претендират.

Определението на Административен съд-Кюстендил може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.