Започва националния воден поход по горното течение на река Струма (СНИМКИ)

/ ТД "Осогово"
От 16 до 19 май и тази година ще се проведе националния воден поход по горното течение на река Струма. Организатор на похода е клуб по воден туризъм „Струма 2012“ към ТД „Осогово“-Кюстендил.

Започва националния воден поход по горното течение на река Струма

Целта е запознаване с природните забележителности по горното поречие на река Струма и популяризиране на водния туризъм в района.Както и усъвършенстване на техническите и физически умения на практикуващите воден туризъм в бързотечащи води.

Започва националния воден поход по горното течение на река Струма

Сборният пункт e на 16 май, местността Чардака, село Раждавица, област Кюстендил. Организатор на похода е клуб по воден туризъм Струма 2012 към ТД Осогово – гр.Кюстендил. Походът ще се проведе в периода 16-19 май със следния график на движение: 

16 май 2019год – пристигане на участниците в местността Чардака в района на село Раждавица, област Кюстендил, настаняване и устройване на бивак.
17 май 2019год -кратък инструктаж, преход от бивака до с.Невестино – 4-5ч
18 май 2019год - кратък инструктаж, преход от гр.Земен до кариерата в Земенското дефиле над с.Раждавица – 3-4ч.
19 май 2019год - кратък инструктаж, преход от кариерата до с.Раждавица –3-4ч, закриване на похода.


По време на целия поход бивакът ще бъде стационарен в местността Чардака, село Раждавица, обл.Кюстендил. В тази връзка ще има организиран транспорт за превозване на участниците и тяхната екипировка от базовия лагер до старта на етапа за съответния ден и от финала на етапа обратно до базовия лагер. За целта епредвидена стартова такса в разм eр на 5 лв на участник.

Могат да участват всички практикуващи воден туризъм в организирани клубове или самостоятелни участници, които имат добра физическа и техническа подготовка за практикуване на воден туризъм в бързо течащи води.