Търсят трима социални терапевти за Центъра за деца и младежи с увреждания
Търсят трима социални терапевти за Центъра за деца и младежи с увреждания / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Община Кюстендил обяви процедура за провеждане на подбор на персонал за комплекс за социални услуги, звено: „Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания", намиращ се на ул. "Власина" №3. Трима души ще започнат работа като социален терапевт. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит.
Кандидатите трябва да имат най- малко средно образование. Професионален опит- не се изисква, но представянето на такъв ще бъде предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Умения, нагласи и мотивация за работа с деца, младежи и лица с увреждания;
-Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

Подборът ще бъде направен по документи и след събеседване.
Заявленията и необходимите документи ще бъдат приемани в Общинската поликлиника, кабинет 119, до 17 часа на 15 юли 2015 г.