Трима се конкурират за длъжността Финансов контрольор към община Кюстендил
Трима се конкурират за длъжността Финансов контрольор към община Кюстендил / netinfo

 Трима са допуснати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Финансов контрольор" към Община Кюстендил. Това са Елена Александрова Манчева, Христо Асенов Николов и Лидия Веселинова Маринова.

Други трима не бяха допуснати Мартин Емилов Атанасов,Румен Панталеймонов Кръстев и Даниела Малинова Борисова. Причината за това, е че не са представени документи, удостоверяващи  наличието на изискуемия минимален професионален опит за заемане на конкурсната длъжност по смисъла на чл.2, ал.2 от Наредбата за  прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.