Свещениците трябва да са психически здрави и без физически недъзи
Свещениците трябва да са психически здрави и без физически недъзи / netinfo

   Свещениците трябва да представят документ за психическо здраве. Те не трябва да имат и недъзи, както и да са навършили 23 години. Възрастовият ценз се отнася за дяконите и свещениците. Поправките бяха внесени в новия устав на Българската православна църква. Църковният събор гласува нови 15 члена в правилника  си.

    "Глухонеми не могат да проповядват", обясни мотивите протойерей Ангел Ангелов, говорител на църковно-народния събор.

   Форумът заседава днес и за начина на избор на църковно  настоятелство.