Седем социално слаби семейства ползват безплатно общинска земя
Седем социално слаби семейства ползват безплатно общинска земя / Дарик- Кюстендил, архив

Седем семейства без доходи са получили безплатно земя от община Кюстендил през 2013 г., съобщи председателят на ОбС- Кюстендил Иван Андонов. Община Кюстендил осигурява безвъзмездно, за всяко желаещо социално слабо семейство по 500 кв.м. обработваема земя.На предстоящата сесия се предвижда да бъдат гласувани и цените за наем на общински земи.

"Общината продължава да следва своята политика да не се вдигат цените, за това и през тази година няма да има промяна в наемните цени на земите", заяви Иван Андонов.
По категории, земеделски земи са за- отглеждане на едногодишни полски култури, за ливади и за трайни насаждения.
Цената на земята за отглеждане на едногодишни полски култури е от 7 до 24 лв. на дка., в зависимост от категорията; за ливади- от 3 до 9 лв. и за земи за отглеждане на трайни насаждения- от 48 до 72 лв.